Informacja: 801 833 000

Na bieżąco

Archiwum

Wydarzenia

Archiwum
01-08-2017

The World Games Wrocław 2017

The World Games Wrocław 2017
25-07-2016

Światowe Dni Młodzieży - Kraków

Światowe Dni Młodzieży - Kraków
Zaufali Nam
100% polska firma
WKS Śląśk Wrocław | Oficjalny przewoźnik drużyny

Formularz kontaktowy

OPINII I SUGESTII DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

OBOWIAZEK INFORMACYJNY Z ART. 13/14 RODO
Administrator danych: POLBUS-PKS SP. Z O.O. (dalej „ADO”)
Kontakt z administratorem: ; Przetwarzane dane: imie nazwisko, stanowisko, dane identyfikacyjne firmy, mail telefon.; Źródło danych: bezpośrednio od osoby, od której pochodzą lub osoby, z która współpracuje; Cel przetwarzania: komunikacja z ADO; Odbiorca danych: podmioty, z którymi współpracuje ADO np. firma hostingowa, a także właściwe organy na podstawie przepisów prawa.; Okres przetwarzania: do upływu terminów przedawnienia; Uprawnienia: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest warunkiem komunikacji z ADO.

DZIAŁ PRZEWOZÓW I ROZKŁADU JAZDY

Na bieżąco

Archiwum

Wydarzenia

Archiwum
01-08-2017

The World Games Wrocław 2017

The World Games Wrocław 2017
25-07-2016

Światowe Dni Młodzieży - Kraków

Światowe Dni Młodzieży - Kraków
Zaufali Nam
100% polska firma
WKS Śląśk Wrocław | Oficjalny przewoźnik drużyny