Zapraszamy wszystkich chętnych na KURS NAUKI JAZDY KATEGORII D.
Najlepszym kursantom oferujemy możliwość odbycia stażu i podjęcia pracy w naszej firmie.
Mile widziane Panie.

POLBUS PKS to spółka z ponad 60-letnim doświadczeniem.
Działalność firmy opiera się na świadczeniu najwyższej jakości usług w przewozach umownych, wynajmach międzymiastowych i międzynarodowych, a także w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie Dolnego Śląska.

Obecnie, jako stale rozwijająca się firma, prowadzimy także SZKOŁĘ NAUKI JAZDY KATEGORII D, w której kursanci zdobywają umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów-kierowców zatrudnionych w POLBUS PKS.

Autobusy przeznaczone do nauki jazdy spełniają wszystkie wymogi pojazdów egzaminacyjnych i są udostepniane WORD na potrzeby egzaminów.

Kurs nauki jazdy kategorii D

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00 POLBUS PKS na ulicy Joannitów 13 p. 259B
telefon: 519 331 067
e-mail: naukajazdy@polbus.pl

Wymagania wobec kandydata:

Wiek

21 lat dla osób, które posiadają kurs kwalifikacji wstępnej
23 lata dla osób, które posiadają kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
24 lata w przypadku braku ukończonego kursu kwalifikacji

Krok 1.
Kompletowanie wymaganych dokumentów:

 • dowód osobisty
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia
 • pojazdu (w szkole udzielamy informacji, gdzie można wykonać badania).
 • kolorowa fotografia z lewego profilu o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (można pobrać go w Urzędzie lub otrzymać w naszej szkole nauki jazdy)
 • kopia posiadanego prawa jazdy (B lub C)

Krok 2.
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Po skompletowaniu dokumentów należy złożyć je do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. W przypadku mieszkańców Wrocławia należy udać się pod adres:

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
sala obsługi w Dziale Uprawnień Kierowców (S1), okienka 1-3
godziny otwarcia: 08.00-17.15

W przypadku osób zamieszkujących powiat wrocławski:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 131
Dział Obsługi, okienko nr 2
godziny otwarcia: 08.00- 15.30

Krok 3
Mając PKK zapraszamy do szkoły, aby zapisać się na kurs

1. Na miejscu w szkole należy wypełnić zgłoszenie na kurs
2. Przy rejestracji potrzebny jest:

 • dokument ze zdjęciem,
 • prawo jazdy kat. B lub C.
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs (jeśli była dokonana).
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii D

3. Za naszym pośrednictwem możliwe jest zrobienie KURSU KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ (potrzebnego, aby móc zawodowo pracować jako kierowca)

Kurs obejmuje

 • zajęcia teoretyczne 20 godzin (w tym bezpłatne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy)
 • zajęcia praktyczne 60 godzin (w przypadku posiadania kategorii B) i 40 godzin (w przypadku posiadania kategorii C)

Na pierwszym spotkaniu ustalane są – wspólnie z kursantami – terminy i godziny zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne umawiane są indywidualnie. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym składającym się z części teoretycznej i praktycznej.

Cennik kursu:
KURS PRAWA JAZDY KAT. D

 • dla kursantów posiadających prawo jazdy kategorii B
  6300 zł – w tym 20 godzin zajęć teoretycznych/ 60 godzin zajęć praktycznych
 • dla kursantów posiadających prawo jazdy kategorii C
  5300 zł w tym 20 godzin zajęć teoretycznych/ 40 godzin zajęć praktycznych
 • godziny dodatkowe – 140 zł za godzinę

Sposób płatności

1. wpłata całej kwoty w kasie głównej POLBUS PKS ul. Joannitów 13 p. 270

2. płatność przelewem na konto :

POLBUS – PKS SP. Z O.O.
Millennium Bank S.A
numer rachunku: 35 1160 2202 0000 0000 7985 4454
W tytule należy wpisać: imię i nazwisko oraz „opłata za kurs nauki jazdy na prawo jazdy kat. D”
Opłata za kurs może być jednorazowa, lub rozłożona na nieoprocentowane raty.