Na bieżąco

Archiwum

Wydarzenia

Archiwum
01-08-2017

The World Games Wrocław 2017

The World Games Wrocław 2017
25-07-2016

Światowe Dni Młodzieży - Kraków

Światowe Dni Młodzieży - Kraków
Zaufali Nam
100% polska firma
WKS Śląśk Wrocław | Oficjalny przewoźnik drużyny

Zapytanie ofertowe

Spółka Polbus-PKS poszukuje podmiotu świadczącego usługi rewizorskie.

Od firmy świadczącej w/w usługi oczekujemy:

  • przeprowadzenia od 100 do 200 kontroli miesięcznie,
  • posiadanie urządzenia do sprawdzania biletów elektronicznych
  • dysponowania własnymi pojazdami służbowymi,
  • doświadczenia w realizacji usług rewizorskich na rzecz przewoźników autobusowych,
  • zatrudniania personelu posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz predyspozycje psychofizyczne do realizacji w/w zadań.

W ofercie prosimy o przedstawienie ceny za jedną kontrolę oraz określenie sposobu podziału wpływów z tytułu nałożonych i wyegzekwowanych opłat dodatkowych.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

80% - koszt przeprowadzenia 1 (jednej) kontroli

20% - doświadczenie

Mile widziane będzie przedłożenie rekomendacji oraz listy podmiotów, z którymi Państwo aktualnie współpracujecie.

Oferty należy przesłać drogą pocztową na adres Spółki lub mailowo na adres do dnia 10 grudnia br. (decyduje data wpływu do Spółki).

Na bieżąco

Archiwum

Wydarzenia

Archiwum
01-08-2017

The World Games Wrocław 2017

The World Games Wrocław 2017
25-07-2016

Światowe Dni Młodzieży - Kraków

Światowe Dni Młodzieży - Kraków
Zaufali Nam
100% polska firma
WKS Śląśk Wrocław | Oficjalny przewoźnik drużyny