Cenniki biletów, ulgi i promocje

Miesięczne bilety elektroniczne na przejazdy w ramach komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej liniami POLBUS-PKS

Gdzie kupić bilet?
Bilet elektroniczny nabyć można wyłącznie w kasach POLBUS-PKS na dworcu przy ul. Joannitów 13 we Wrocławiu.
– Kasy biletowe są czynne codziennie od godziny 6:00 do 22.00.

Zasady ogólne.
Aby uzyskać bilet elektroniczny należy:

  • wypełnić druk wniosku uzyskany w kasie Polbus PKS lub pobrany w nn. serwisie i złożyć w kasie Polbus PKS
  • do wniosku załączyć zdjęcie „legitymacyjne” (1 sztuka)
  • wnieść opłatę za kartę elektroniczną w wysokości 10 zł.
  • odbiór biletu nastąpi w okresie maksymalnie 3 dni od daty złożenia wniosku na podstawie poświadczenia przyjęcia wniosku z nadanym w kasie numerem sprawy – Klient uzyskuje poświadczenie składając wniosek.

Uwaga! Bilet wydany będzie tylko wtedy, gdy pasażer złoży w kasie właściwy blankiet wniosku POLBUS-PKS.

Jak uzyskać miesięczny bilet elektroniczny na przejazdy liniami Polbus-PKS – krok po kroku:

  1. proszę pobrać i wypełnić pobrany wniosek,
  2. załączyć zdjęcie „legitymacyjne” (1 sztuka),
  3. wniosek ze zdjęciem złożyć w dowolnej kasie na dworcu Polbus-PKS we Wrocławiu
  4. wnieść opłatę za kartę elektroniczną 10 zł

Pobierz wniosek: wniosek o wydanie karty elektronicznej do biletu miesięcznego