POLBUS -PKS Sp. z o. o.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych

w Środzie Śląskiej przy ulicy:

1. Legnickiej 27 – nieruchomość gruntowej zabudowana drogą, o powierzchni 0.1391 ha stanowiącej dz. Nr 12/6,

AM – 23, obręb Środa Śląska,

2. Legnickiej 29 – nieruchomość gruntowa zabudowana drogą, o powierzchni 0.4387 ha stanowiącej dz. Nr 12/4,

AM – 23, obręb Środa Śląska,

3. Kolejowej 29 – nieruchomość gruntowa zabudowana, o powierzchni 0.4404 ha stanowiącej dz. Nr 17, AM – 16,

obręb 5 Środa Śląska,

https://bip.polbus.pl/przetarg-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-polbus-pks